ZGODOVINA DRUŠTVA

Sonček, Društvo za cerebralno paralizo Ptuj -Ormož je neprofitna, nevladna in nepolitična invalidska organizacija. V njem se združujemo starši, otroci in odrasli s cerebralno paralizo in drugimi razvojnimi motnjami ter njihovi prijatelji. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1988 in redno registrirano leta 1989. V društvo je vključenih 334 članov,od tega 126 članov z invalidnostjo, 135 staršev, 68 podpornih članov oz. strokovnih delavcev in 5 sorojencev.

Zavzema se za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje po svoji predstavi, v sožitju z vsemi prebivalci. Prizadevamo si ustvariti takšno kulturno okolje, ki bo drugačnost v telesnih in intelektualnih sposobnostih sprejemalo brez vrednostnih predznakov.

Društvo se povezuje v Zvezo društev Sonček, v katero je vključenih 15 regijskih društev, Društvo za pomoč  prezgodaj rojenim otrokom, Športno društvo cerebralne paralize »Žarek« ter Sončkov klub Sonček (http://www.soncek.org/domov/).

 

USTANOVITEV DRUŠTVA

Prvi sestanek 19.12.1988 iniciativnega  odbora za ustanovitev društva za pomoč osebam s cerebralno paralizo je bil dne  v zavodu dr. Marjana Borštnarja v Dornavi, predsednik tega odbora je bil Milenko Rosić. Člani: Nada bezjak dr.med., Anka Osterman , Sonja Podgorelec, Tončka Potočnik dr.med., Milenko Rosić, Hilda Slekovec, Erik Šolman dr.med.  (PTUJ) in Bojan Burger, Majda Lukner, Dana Praprotnik, Marjan Pregl dr.med, Silva cajnko, Boris Vouk dr.med (Ormož). Društvo je imelo sedež v Dornavi, simbol pa je bil »mati z otrokom«. Registracijo društva sta bila zadolžena Milenko Rosić in Mitja mrgole dr.med. in drugi (starši in  strokovni delavci): Bojan Burger, Majda Lukner, Darinka Kodela, Ciglar Metka, mag. Miran Kerin, Gorjup Silva, Kolarič Dušan, dr.med., Zemljarič Marija, Šamperl Anton, Toplak Sonja, Seha Breda.

 

Prva predsednica Silva Cajnko, podpredsednica Sonja Podgorelec, tajnica Lapornik Irena

Člani Izvršnega odbora: Cajnko Silva, Podgorelec Sonja, Tončka Potočnik, Gorjup Silva, Toplak Sonja, Lukner Mjada, Luskovič Milena, Kodela darinka,  šamperl Anton

Člani strokovnega sveta: Tončka Potočnik, Marijan Pregl, Bojan Burger, Erih Šolman, Irena lapornik, Miran kerin, mitja mrgole, nada bezjak, Darinka  Brglez, Dušan kolarič,

Blagajnik: Zemljič Marija

Nadzorni odbor: Pongračič Sonja, Ciglar Metka, Seha Breda

 

Ime društva: Društvo za pomoč osebam s CP občin Ptuj in Ormož

Na ustanovni zbor vabljeni: starši otrok s CP, Zveza društev CP slovenije, institucije (OŠPP PTUJ, vrtec, socialno skrbstvo, zdravstveno domovi, Bolnica Ptuj.

 

 

Leave a Reply