Kolonije

Razpisujemo program obnovitvene rehabilitacije – zdravstveno terapevtskih kolonij za leto 2023. Kolonije so namenjene osebam s cerebralno paralizo in jim po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sofinancira obnovitveno rehabilitacijo (udeležba z napotnico).

Načrtujemo izvedbo štirih kolonij za otroke in mladostnike s cerebralno paralizo in njihove starše v trajanju po 7 dni v poletnem času.

TERMINI

OBDOBJE LOKACIJA UDELEŽENCI VODJA ROK ZA PRIJAVE
8.7.2023 do 15.7.2023 CŠOD Seča pri Portorožu OR. samostojna mladostniki in odrasli Manuela Magyar 040 791 849 31.5.2023
8.7.2023 do 15.7.2023 Center Sonček Elerji ŠOLSKA – samostojna otroci in mladostniki Sara Potočnik Info. Lidija Kovačec 051 259 006 31.5.2023
15.7.2023 do 22.7.2023 Center Sonček Elerji Otrok s starši – predšolski in mlajši šolski Lidija Kovačec 051 259 006 31.5.2023
16.9.2023 do 23.9.2023 Menjava lokacij na morju – Mirno morje mladostniki nad 18 let in odrasli Boštjan Klemenc 051 617 351 30.4.2023/ na e- mail drustvo@soncek-ptuj-ormoz.si

Prosimo vas, da se prijavite čim prej, da lahko ustrezno kvalitetno pripravimo program in spremljevalce glede na posameznega udeleženca.

PRIJAVNICA  je priložena od spodaj – izpolnjeno jo prosim pošljite nazaj na društvo s pripisom KOLONIJA PRIJAVA.

V kolikor imate dodatna vprašanja o poteku in izvedbi kolonij, kontaktirajte želenega vodjo kolonij ali pišite na drustvo@soncek-ptuj-ormoz.si

NAPOTNICA

Za udeležbo v koloniji je potrebna  napotitev oziroma napotnica iz Razvojne ambulante. Glede pridobitve napotnice se pogovorite z vodjo kolonije ob prijavi. Triažni zdravnik izstavi napotnico na podlagi upravičenosti do udeležbe v koloniji na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določata, da se v kolonijo lahko vključijo otroci in mladostniki s cerebralno paralizo in drugimi razvojnimi težavami. Napotnico uredi društvo za člane, ki so vodeni v Razvojni ambulanti Ptuj.

PRISPEVEK

Kolonije se financirajo na podlagi prijave Zveze Sonček na razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, lastne udeležbe in iz donacij društvu. Ker država (napotnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje) običajno krije ca 50 % stroškov – čeprav izberemo cenovno zelo ugodne destinacije – preostali del stroškov krije društvo z donacijami in lastno udeležbo (s prispevki staršev).

Cilji družinske kolonije:

  •  Z letovanjem družino razbremeniti vsakodnevnih skrbi oz. delovnih in družinskih obveznosti.
  • Vzpostaviti ustrezno interakcijo med otrokom in starši in obratno, kar je predpogoj za ohranitev ravnotežja družine in osebnostno ohranitev in razvoj otroka, staršev in sorojencev.
  •  Praktično usposobiti starše za obravnavo svojega otroka.
  •  Usposobiti starše za nego in vzgojo svojega otroka in tako brez prekomerne obremenitve družine doseči željeni cilj.
  •  Vzpostaviti dobro interakcijo in komunikacijo med terapevti in družino.
  •  Navezati prijateljske, trajne stike med družina-mi, ki jih druži skupni problem (otrokove razvojne teža-ve).
  •  dopolnjevanje zdravstvene rehabilitacije za otroke s cerebralno paralizo ter omogočanje udeležbe tudi sorojencem, obema staršema pa tudi starim staršem;

Ko otrok s cerebralno paralizo doseže stopnjo razvoja, ki mu omogoča osamosvajanje, ga vključimo v zdravstveno terapevtsko kolonijo brez spremstva staršev.

Cilji samostojnih kolonij brez spremstva staršev:

  • emancipacija otroka od staršev, osamosvajanje otroka kot predpriprava za samostojno učenje, življenje in delo; navajanje na življenje in delo v skupini;
  • učenje rekreativnih in sprostitvenih dejavnosti, tako individualnih kot skupinskih;
  • utrjevanje zdravja.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.