Družinske kolonije

DRUŽINSKE KOLONIJE organiziramo v sodelovanju z Razvojno ambulanto SB Ptuj in Zvezo Sonček. ZT kolonije nudijo različne vrste terapije predšolskim otrokom z razvojnimi motnjami, hkrati pa pomagajo staršem pri usposabljanju za  življenje z otrokom z motnjo. So tudi priložnost, da se družina z letovanjem  razbremeni vsakodnevnih skrbi oz. delovnih in družinskih obveznosti in naveže prijateljske stike z drugimi  družinami v podobni situaciji.

Družinski koloniji se lahko pridružite z napotnico triažnega zdravnika (običajno razvojni pediater, ki ga otrok obiskuje).

Druzinska ZT kolonija 2015 (zloženka s podatki)

DSCF7118DSC01513

 

CILJI:

  • Z letovanjem družino razbremenit ivsakodnevnih skrbi oz. delovnih in družinskih obveznosti.
  • Vzpostaviti ustrezno interakcijo med otrokom in starši in obratno, kar je predpogoj za ohranitev ravnotežja družine in osebnostno ohranitev in razvoj otroka, staršev in sorojencev.
  • Praktično usposobiti starše za obravnavo svojega otroka.
  • Usposobiti starše za nego in vzgojo svojega otroka in tako brez prekomerne obremenitve družine doseči željeni cilj.
  • Vzpostaviti dobro interakcijo in komunikacijo med terapevti in družino.
  • Navezati prijateljske, trajne stike med družinami,  ki jih druži skupni problem (otrokove razvojne težave).
  • Integracija otroka z razvojnimi težavami in njegovedružine v okolje.
  • Okrepiti zdravje otrok in staršev z načrtovanimi rekreativnimi aktivnostmi v naravi.
  • KNEHTLOVI

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.