KDO SMO

Sonček, Društvo za cerebralno paralizo Ptuj -Ormož je neprofitna, nevladna in nepolitična invalidska organizacija. V njem se združujemo starši, otroci in odrasli s cerebralno paralizo in drugimi razvojnimi motnjami ter njihovi prijatelji. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1988 in redno registrirano leta 1989. V društvo je vključenih 334 članov,od tega 126 članov z invalidnostjo, 135 staršev, 68 podpornih članov oz. strokovnih delavcev in 5 sorojencev.
Zavzema se za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje po svoji predstavi, v sožitju z vsemi prebivalci. Prizadevamo si ustvariti takšno kulturno okolje, ki bo drugačnost v telesnih in intelektualnih sposobnostih sprejemalo brez vrednostnih predznakov.
Društvo se povezuje v Zvezo društev Sonček, v katero je vključenih 15 regijskih društev, Društvo za pomoč  prezgodaj rojenim otrokom, Športno društvo cerebralne paralize »Žarek« ter Sončkov klub Sonček (http://www.soncek.org/domov/).

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.