DOMOV

Kdo smo

Sonček, Društvo za cerebralno paralizo Ptuj -Ormož je neprofitna, nevladna in nepolitična invalidska organizacija. V njem se združujemo starši, otroci in odrasli s cerebralno paralizo in drugimi razvojnimi motnjami ter njihovi prijatelji. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1988 in redno registrirano leta 1989. V društvo je vključenih 334 članov,od tega 126 članov z invalidnostjo, 135 staršev, 68 podpornih članov oz. strokovnih delavcev in 5 sorojencev.
Zavzema se za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje po svoji predstavi, v sožitju z vsemi prebivalci. Prizadevamo si ustvariti takšno kulturno okolje, ki bo drugačnost v telesnih in intelektualnih sposobnostih sprejemalo brez vrednostnih predznakov.
Društvo se povezuje v Zvezo društev Sonček, v katero je vključenih 15 regijskih društev, Društvo za pomoč  prezgodaj rojenim otrokom, Športno društvo cerebralne paralize »Žarek« ter Sončkov klub Sonček (http://www.soncek.org/domov/).

Pridružite se nam

Če želite postati naš član, vas prosimo, da izpolnite obrazec pristopna izjava in ga pošljete na naslov društva. Redni člani društva so osebe s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi in njihovi zakoniti zastopniki – za nepolnoletne osebe s PP izjavo podpišejo starši.
Člani so lahko tudi fizične osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje našega društva.
Zahvaljujemo se vam za pomoč pri oblikovanju nove baze podatkov, katero bomo uporabili izključno za potrebe društva. Hkrati vas naprošamo, da v primeru kasnejših sprememb, sporočite nove podatke.
Članarina je 10 € na osebo.
Po prejemu pristopne izjave vam bomo poslali plačilni nalog.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.